Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Antroposofi

Tænkende i tid og rum
 

Ole Fogh Kirkeby

Stil dig ind i begivenheden, lade dig overraske af den, lad være med at fastholde øjeblikket! Lyt til en af de mest betydningsfulde nulevende filosoffer i Danmark!

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Atv4qx2EmDw

 

 

Schopenhauer og verdensviljen

I flere af sine musikforedrag tyer R. Steiner til Schopenhauer, når han skal til at forklare det specielle ved musikken. Et af Schopenhauers hovedværker hedder ”Verden som vilje og forestilling”. Hovedtemaerne i dette værk handler om den ubevidste vilje, der driver verdens evolution frem mod stadigt højere og højere stader. Den former stenen og af stenen planten og så videre indtil vi når dyret og mennesket. Til stadighed i gang med at indtage nyt land i en evig evolution. Denne viljesimpuls er både vi og hele verden underlagt.

For Schopenhauer er verden spaltet i 2. Dels ”tingene i- sig-selv”, dels ”tingene for os”. Tingene i sig selv kan vi ikke vide noget om, her indtager han Kants standpunkt. Tingene i yderverdenen eksisterer kun for os som forestilling og forestillingen er jo en subjektiv størrelse, dermed er tingene omfattet af illusionen. Kun i musikken kan vi nærme os denne voldsomme vilje uden om forestillingen, Den eksisterer jo uden for forestillingens verden, i musikkens eget sprog. Det musikalske udtryk er metafysisk, så her er vi i ”tingen i sig selv”.

Schopenhouer var stærkt påvirket af østens tænkemåde, og havde en dyb længsel efter at forsvinde op i nirvarna, tomheden, intetheden. Det anså han for at være noget bedre end den anmassende vilje, vi ikke rigtig kunne stille noget op overfor.

De kræfter som kommer til udtryk i verdensevolutionen, gør sig altså også gældende i musikken. ( Det er første stråle kræfter... teosofisk sagt... kunne man måske sige. )

De andre kunstarter står i modsætning til denne kunstneriske ytrings måde. De henter i modsætning til musikken billeder eller forestillinger fra vores omverden.

Eksempelvis: Hvis der, i det gamle grækenland skulle skabes en Zeus statue kunne man finde på at hente 20 meget flotte mænd. Så tager man så at sige det smukkeste fra hver enkelt af dem,

og sætter det så sammen til en helhed. På den måde skaber man så en overmenneskelig smuk figur. Sådan skabes en ideel Zeus figur, et urbillede er fremstået.. Siger Schopenhauer.

Men når det drejer sig om musikken er der ingen hjælp at hente i Forestillingen.

Her drejer det sig om direkte at udtrykke: Vilje, energi, udvikling, længsel.

Når vi holder af musik, er det netop fordi den udtrykker disse fundamentale urkræfter, som er til stede i ethvert menneske. Påstår Schopenhouer.

I musikken kommer vi i forbindelse med det kosmiske væsens Fader princip Vilje energi. 1. stråle. Det er den side Schopenhauer har fået øje på. Den er rammende, men måske ikke fyldestgørende. Hvilke andre stråler eller væsensled kan vi også finde i musikken. Er alle strålerne i virkeligheden repræsenteret?

Disse energier kan mennesket kun hente frem fra sine egne sjæledybder!

Når vi sover forlader følelsessjælen og jeget det fysiske og æteriske legeme.

Følelsessjælen og jeget hensætter sig så til devakan planet under søvnen. Det er det plan, som også kaldes toneverdenen eller Sfærernes musik. Ud fra dette plan fylder hvert menneske sig med Sfære musik i søvnforløbet. Som en svamp gennemtrænges vi nu fuldstændigt af denne verdens vellyd og vender så tilbage til æterlegemet og følelseslegemet med den himmelske tone høst.

Nu er det bare sådan at vort æterlegeme i forvejen er gennemvævet af toner. Og det er ikke altid at disse toner er så begejstret for at få indarbejdet den nye høst af toner i sig.

Men der gøres et forsøg på at indarbejde dem og lykkes det kommer personen i Dur stemning lykkes det ikke kommer vi i mol stemning. Men dette bliver vi som regel først rigtig klar over når vi næste dag hører et stykke musik. Så kan fx et molstykke komme os i møde som en rigtig god ven, der fuldt ud forstår mig dybt ind på det følelsesmæssige plan.’ 


Opdateret 14/05/2013

Besøg  
016463