Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Antroposofi

Tænkende i tid og rum
 

 Nærværets 7 kvaliteter

Nuets, nærværets eller den vågne opmærksomheds 7 kvaliteter!

Cathrine Ingram skriver i sin bog "Nærvær" om syv kvaliteter, der knytter sig til denne bevidsthedstilstand.

Nærvær er det man inden for kristologien vil kalde Helligåndens virke her på jorden. Kun i nærværet kan vi smelter sammen med Helligånden.

1. Den første kvalitet er stilhed. Det er tilstanden, hvor vi lever og er i freden, vi er hinsides ord og drama. Vi hænger ikke længere fast i vore personlige historier eller fortiden, vi er bare til stede i rolig årvågenhed!

2. Den anden er følsomhed eller sårbarhed. Det er tilstanden, hvor vi bliver i stand til at blive i det "som er." Accept. Bottichitta, kalder man det i buddhismen. Vi er fyldt af barmhjertighed, empati og tilgivelse over for alt det, der kommer os i møde. Også begrebet Tonglen, der stammer fra buddhismen omfatter denne tilstand. I den indånder man kaos og udånder kosmos eller lys og kærlighed.

3. Kropslighed drejer sig om at forblive i sansningen, mærke sin krop og mærke sin ind og udånding!

4. Ægthed: Er at leve uden at forstille sig. Bare lade det sande, skønne og gode vær ledetråden i liver.

5. Skelneevne: Evnen til fordomsfrit at se det som er. Uden at lade sig influere af sympati eller antipati. At betragte verden og sig selv i ren sansning og en fri tænkning.

6. Glæde: I glæden er vi fyldt af taknemmelighed, begejstring og legende skabertrang...

7. Undren, forundring: Rudolf Steiner og Goethe taler også om æresfrygt eller ærbødighed.

Goethe taler om æresfrygt for det: 1. Der er over os. 2. Det der er ved siden af os. Medmennesket. 3. Det der er under os. Naturen.

Hovedkategori:
Forfatter:

Cathrine Ingram:

Catherine Ingram

Ovenfor er der en artikel om nærværets 7 kvaliteter. Den er inspireret af Catherine Ingrams bog om netop dette emne, den er forøvrigt oversat til dansk. For mig er det til stor opmuntring at høre hende tale. Hun taler ligesom ud fra et dybt indre roligt punkt, der er forbundet med noget helt essensielt, derfor fanges jeg/man ind af hendes ord. De bliver virksomme i den lyttende. "Gør alle steder du er til et helligt sted!" Siger hun bl.a.et sted. Man fornemmer, at hun lever med og i nærværet, også når tilværelsen ikke er så helt ligetil. Bemærk hendes evne til at både lytte og svare!!

Hvis du har en kommentar til videoen, kan du skrive den under linket gæstebog.

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=ChLtudW7eEA

 

 

 Opdateret 07/05/2013

Besøg  
016463