Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Antroposofi

Tænkende i tid og rum
   

 

Antroposofien - Rudolf Steiners liv og værk

Foredrag ved Jens Holger Nørgaard

Jeg vil i foredraget fortælle om Rudolf Steiners liv og værk og specielt uddybe den filosofiske, pædagogiske og erkendelsesmæssige del af hans indsats. At erkende idéen i virkeligheden er menneskets åndelige kommunion udtalte Rudolf Steiner engang og netop denne erkendelse skulle vise sig at blive helt central for hans liv og værk. Mennesket er som tænkende væsen bestemt til at føje idé og virkelighed sammen. Når det gør det, vil det både resultere i impulser til den ydre verdens liv, og til erkendelse af åndsindholdet i den selv samme verden. Rudolf Steiners trang til at erkende og manifestere ånds indhold, resulterer således i mangfoldige tiltag i det almindelige praktiske liv: Filosofi, videnskab, religion og kunst, arkitektur, medicin, landbrug og pædagogik. Teosofisk udtrykt var han med hensyn til denne side af sit virke en rigtig 7. stråletjener. Rudolf Steiner arbejdede også på at finde frem til forskellige veje, der kunne hjælpe mennesker frem til selv at nå frem til en erkendelse af de højere verdener. Jeg vil i foredraget fortælle om og afprøve nogle af disse metoder.

31.05.2011 kl.19:00 - kl.14-19:Teosofisk Forening København - Frederiksberg C

Hovedkategori:
Forfatter:

Jens Holger Nørgaard

 

En moderne psykologisk mysterieskole

Foredrag ved Jens Holger Nørgaard

I dette foredrag vil jeg fortælle om en spirituelle vej, som står til rådighed for os i dag: Diamond Approach eller Diamond Logos. De to retninger, har næsten samme grundindhold, men vægtlægningen af visse aspekter er lidt forskellige. Den første er grundlagt af A H Almaas, den anden af Faisal Muqaddam.

Denne spirituelle vej tager udgangspunkt i en kombination af moderne psykologi, bl.a.: Sigmund Freud, Carl Jung, Roberto Assagioli m. f. og gamle spirituelle traditioner blandt andet Sufi traditionen.

På denne vej søger man at genvinde den umiddelbare forbindelse til Essensen, vort åndelige ophav, Sjæl, Gud, Kristus, som vi spontant var en del af som børn, de første 3-4 år af vor tilværelse, men som vi så mister forbindelsen til, idet vi erstatter den med forskellige surrogater. Fx kunne vi finde på at lader underholdning erstatning af ægte indre glæde.

Men hvordan genfinder jeg så min essens? (Fred, glæde, styrke, vilje, medfølelse”¦ ). Er det muligt at møde sine egne blokeringer, betingninger og surrogathandlinger acceptere og erkende dem og kommer igennem ved hjælp af og med forløst essens? og hvilken hjælp og støtte bidrager Essensen med i vor egen krop?

12.06-2012 kl.19:00 - kl.21:30 Hvor:Teosofisk Forening København - Frederiksberg C

Hvis du vil vide mere om dette emne kan du finde det på: http://diamondlogos.dk/

Hovedkategori:
Forfatter:

Jens Holger Nørgaard

Foredrag:

Goethes åndelige vej

Foredrag ved Jens Holger Nørgaard

Eventyret om den grønne slange og den skønne lilje" giver Goethe udtryk for en dyb menneske- og livsvisdom. Ud fra Rudolf Steiner vil jeg gøre rede for nogle af de åndsvidenskabelige dybder, dettte værk indeholder. I aftenens løb vil I komme til at høre musik og udføre meditationer, der knytter sig til emnet.

08.06.10 kl.19:00 - kl.14:18 Hvor:Teosofisk Forening København - Frederiksberg C

 

Rudolf Steiners foredrag i Danmark

 

rudolf steiner

Rudolf Steiner

For godt og vel 100 år siden holdt Rudolf Steiner, en række foredrag her i Danmark.

Foredragene han holdt har stadig almen betydning. Men de er også af interesse for vores som forståelse af os selv som del af den danske folkesjæl.

I den ene foredragsrække: “ Det åndelige menneskes veje og mål,” gør Rudolf Steiner opmærksom på nødvendigheden af, at vi i den tidsalder vi nu er gået ind i forener mystikerens og okkultistens veje. Den indadvendte selvbetragtende vej, og den erkendende udad skuende.

I den anden foredrags række: “Menneskets og menneskehedens åndelige ledelse,” fortælles om et “mere kraftfulde jeg”som ikke omfattes af vore tanker, følelser og viljesimpulser. Det er særdeles aktivt de første 3-4 år af vor tilværelse men ubevidst. Den trækker sig så tilbage

. Men vil vi bevidst trænge ind i denne åndelige verden, er vi nødt til at lade disse kræfter råde i os på ny, nu fuldt bevidst og - hvordan gør vi det?

Jeg vil med musik, billedkunst og små øvelser fortælle om alt dette, men også gøre et forsøg på at sætte det i relation til vor tids åndsimpulser

 

 

Musikken som erkendelsesvej

 

Ud fra udtalelser som "musik er et helt menneske" og "orkestret er et helt menneske" peger Rudolf Steiner pådybe hemmeligheder, der almindeligvis er skjult for os mennesker.

Hvad er det, som er i musikken, som også er til stede i mennesket eller omvendt!

Og kan vi gøre brug af sådanne erkendelser? Kan musikken bruges til glæde, gavn og healing for os selv vore medmennesker ja, hele den verden vi lever i?

Går vi fx ind i en oplevelse af intervallerne, vil vi kunne blive i stand til opleve, fornemme og forstå os selv som udtryk for et syvdelt menneske.

Rudolf Steiner har givet os anvisninger på hvordan vi gennem intervaloplevelser kan danne os et slags vindue, som gør det muligt at træde ind i en ånds dimension.

På Steinerskolerne har man gjort sig nogle pædagogiske erfaringer om, hvordan man ud fra en bevidstgjort ide om "orkestret som et helt menneske" kan give eleverne mulighed for en større selvforståelse.

Igennem kunsten forløser mennesket

ånden bundet i verden

I den musikalske kunst

Ånden bundet i mennesket selv.

 Opdateret 29/04/2013

Besøg  
016463